ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Խաչիկ Գալստյան
Հակամարտությունների ստեղծարար կերպափոխում
Դասագրքեր
Հակամարտությունների ստեղծարար կերպափոխում
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ