ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-2438-8

Դասախոսության տեքստի շրջանակում լուսաբանվում է քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված հայցի ապահովման ինստիտուտը։

Սույն հրատարակությունը կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների ուսանողների, ասպիրանտների, դասախոսների, փաստաբանների, դատավորների և դատական ծառայողների, ինչպես նաև քաղաքացիական դատավարության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող այլ անձանց համար։

Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ