ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կիսահաղորդչային գազային սենսորների առանձնահատկությունները
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 52 էջ

ISBN 978-5-8084-2444-9

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացված են ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու Միքայել Սերյոժայի Ալեքսանյանի կողմից մշակված նյութերը, որոնք ընդգրկում են ժամանակակից կիսահաղորդչային գազային սենսորների գրեթե բոլոր կարևոր բաժինները՝ գազային սենսորների տեսակները, կիսահաղորդչային սենսորների կառուցվածքը, օգտագործվող գազազգայուն և էլեկտրոդային նյութերը, կիսահաղորդչային սենսորների պարամետրերը և գազազգայնության մեխանիզմները:

Նախատեսված է «Ֆիզիկա», «Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա», «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա», «Էլեկտրոնային տեխնիկայի նյութեր և տարրեր», «Նանոտեխնոլոգիա» և հարակից այլ  մասնագիտությունների ուսանողների ու ասպիրանտների համար:

Դասագրքեր | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ