ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թարգմանության տեսության հիմունքներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 162 էջ
ISBN 978-5-8084-2428-9

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի «Թարգմանության տեսության հիմունքներ» առարկայի համար։

Կարող է օգտակար լինել սկսնակ և գործող թարգմանիչների, խմբագիրների, ինչպես նաև լրագրողների, լեզվաբանների, թարգմանությամբ և թարգմանաբանությամբ հետաքրքրվողների համար։

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ