ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայոց ինքնության հիմնահարցեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 326 էջ

ISBN 978-5-8084-2452-4

Մենագրությունը նվիրված է հայոց ինքնության պատմական հարացույցների կառուցարկման առանձին դրվագների, ազգային ինքնության էպիկական դրսևորումների, պատմական իրադարձություններում հայոց մտակեցվածքի ու վարքաձևերի յուրահատկությունների, ազգային արժեքների հանդեպ վերաբերմունքի ձևերի, հայոց ինքնության վերաբերյալ առանձին մտածողների հայացքների ու նրանց առաջադրած նախագծերի վերլուծությանը։

Նախատեսված է հայոց պատմությամբ, մշակույթով ու ինքնության հարցերով հետաքրքրվողների համար։

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն