ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 1(3) - 2019
Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, 302 էջ

ISSN 2579-2598

Ժողովածուն ամփոփում է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում 2019 թ. տեղի ունեցած գիտաժողովի նյութերը։ 

Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն