ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկա
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 278 էջ

ISBN 978-5-8084-2456-2

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424562

«Բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկա» դասընթացը ուղղորդված է պոլիմերների բնագավառում որակավորված մասնագետներ պատրաստելուն: Դասագրքում ներկայացված են պոլիմերների կառուցվածքի, հատկությունների, ստացման, քիմիական ձևափոխությունների և հետազոտման վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները, ինչպես նաև տեղեկություններ են բերված կարևորագույն բնական և սինթետիկ պոլիմերների վերաբերյալ: Ներկայացված նյութի հիմնարարության և մատչելիության շնորհիվ ընթերցողը հնարավորություն կունենա պատկերացում ձևավորելու բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկական բնույթի և յուրահատկությունների վերաբերյալ: Գրքում ներկայացված են նաև նյութեր, որոնք արտացոլում են պոլիմերային նյութերի վերաբերյալ ժամանակակից նվաճումները:

Ակադեմիական գրականություն | Ֆիզիկա