ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մոլեկուլային ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 196 էջ

ISBN 978-5-8084-2454-8

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424548

Խնդրագիրքը կազմված է «Մոլեկուլային ֆիզիկա» դասընթացի ծրագրին համապատասխան: Այն պարունակում է տարբեր բարդության շուրջ 800 խնդիր, որոնցից առավել բարդերն ուղեկցվում են ցուցումներով և լուծումներով:

Խնդրագիրքը նախատեսված է ԵՊՀ բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև այլ բուհերի` բնագիտական ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետների ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ