ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում
Թեստեր և վարժանքներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 198 էջ

ISBN 978-5-8084-2460-9

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424609

Ձեռնարկը գրված է ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «18T-5A056» ծածկագրով «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում» թեմայի շրջանակներում: Սույն ձեռնարկը նվիրված է մասնագիտական պատրաստման հոգեբանական գնահատման հիմնախնդրին։ Այն ընդգրկում է ինչպես տեսական վերլուծություններ, այնպես էլ մշակված և տեղայնացված հոգեբանական գնահատման գործիքակազմ՝ համապատասխան թեստերով և հարցարաններով։ 

Ձեռնարկն ավարտվում է կիրառական վարժություններով, որոնք փորձարկվել են հանրակրթական և բարձրագույն կրթական հաստատությունների սովորողների շրջանում։ Ձեռնարկն արդյունավետ կարող է կիրառվել կրթական հաստատությունների հոգեբանների և մանկավարժների կողմից։

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ