ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երևանի պետական համալսարանի գործունեությայն արդյունքային ցուցանիշները (2014-2019)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 96 էջ

ISBN 978-5-8084-2459-3
Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն