ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սննդի քիմիա
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 190 էջ

ISBN 978-5-8084-2406-7

Ձեռնարկում ներկայացված են սնմանը և սննդամթերքին վերաբերող բազմաթիվ և տարաբնույթ հարցեր՝ սնման ժամանակակից տեսությունները և սկզբունքները, սննդի պարտադիր բաղադրիչները` սպիտակուցները, ճարպերը և ածխաջրերը, ինչպես նաև սննդակարգում կարևոր տեղ զբաղեցնող հանքային նյութերը, վիտամինները և այլն: Հատուկ ուշադրություն է դարձված արտադրական պրոցեսներում սննդային բաղադրիչների փոփոխություններին, արդիական արհեստական սննդամթերքին և սննդի անվտանգությանը:

Նախատեսված է բուհերի` սննդի և դրա անվտանգության ուսումնասիրությամբ զբաղվող բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների ու ասպիրանտների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ