ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները «Աճի բևեռներ և կենտրոններ» հայեցակարգի համատեքստում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 270 էջ

ISBN 978-5-8084-2448-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424487

Մենագրությունում անդրադարձ է կատարվում տնտեսական զարգացման և տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականության տեսական հիմնավորումներին ու պատմական փորձի ընդհանրացումների մեկնաբանությանը, ինչպես նաև ՀՀ ռեգիոնալ զարգացման գործընթացում վերջիններիս տեսագործնական կիրառման հնարավորությունների պարզաբանմանը: Աշխատությունում քննարկվում են ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, և առաջարկվում են լուծումներ:

Մենագրությունը հասցեագրված է պետական կառավարման ոլորտի աշխատողներին, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և տնտեսագիտության մասնագիտությունների ուսանողներին, ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներով մտահոգված մասնագետներին և ընթերցող լայն շրջանակին:

Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ