ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մայրաքաղաք Երևանը ՀՀ անկախության տարիներին (1991- 2018 թթ.)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 380 էջ + 16 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2464-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424647

Աշխատությունը ներկայացնում է մայրաքաղաք Երևանի՝ Հայաստանի երրորդ հանրապետության (1991-2018 թթ.) ժամանակաշրջանի ամբողջական պատմության գիտական հրատարակությունը: ՀՀ ազգային արխիվի նյութերի, մամուլի և տարաբնույթ ու համապատասխան այլ գրականության վերլուծությամբ ցույց է տրվում մայրաքաղաքից սկսված ՀՀ անկախացման և անկախ պետականության կայացման գործընթացը, Երևանի հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կյանքը, մայրաքաղաքը հանրապետության վարչաքաղաքական համակարգում, նրա համակողմանի օգնությունը մարտնչող Արցախին և արտաքին կապերն ու փոխհարաբերությունները աշխարհի տարբեր երկրների քաղաքների, այդ թվում՝ քույր քաղաքների և միջազգային կազմակերպությունների ու կառույցների հետ:

Գիրքը հասցեագրված է պատմաբաններին, քաղաքագետներին, Երևանի պատմությամբ հետաքրքրվողներին և առհասարակ ընթերցող հանրությանը:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն