ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում – 17-րդ դարի առաջին կեսին
Երևան: ԵՊՀ հրատարակչություն, 2020, 300 էջ

ISBN 978-5-8084-2445-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424456

Մենագրության մեջ համալիր ուսումնասիրությամբ ներկայացված են ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում և 17-րդ դարի առաջին կեսին՝ կանգ առնելով առանձնահատկությունների, միտումների և դրանք պայմանավորող առանցքային իրադարձությունների վրա: Աշխատանքում վեր են հանված թուրք-պարսկական պատերազմների և ջալալիական շարժումների, Օսմանյան կայսրության և Սեֆյան Պարսկաստանի էթնոկրոնական քաղաքականության, բնական աղետների, համաճարակների և սովի ազդեցությունը ժողովրդագրական գործընթացների վրա, ինչպես նաև ընտանիքի միջին մեծության գործակիցը՝ ծնելիության և մահացության մակարդակի մասնակի գնահատմամբ, միգրացիայի (արտագաղթի, բռնագաղթի, ներքին միգրացիայի և օտար էթնիկական ներթափանցումների) հիմնական ալիքները, բնակչության տեղաբաշխման ընդհանուր պատկերը:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել պատմաբանների, պատմական ժողովրդագրության հետազոտողների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն