ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հանրահաշիվ: Խմբեր, օղակներ, դաշտեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 148 էջ

ISBN 978-5-8084-2468-5

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424685

 

Դասագիրքն ամփոփում է վերջին տասնամյակում հեղինակի կողմից ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում կարդացվող դասախոսությունները։ Ֆակուլտետի ուսումնական պլանով հաստատված «Հանրահաշիվ» առարկայի ծրագիրը հիմնված է հեղինակի այս և «Գծային հանրահաշիվ» դասագրքերում ներառված նյութի վրա։

 

 

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ