ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սննդի քիմիա: Սննդամթերքի բաղադրության և որակի ուսումնասիրություն
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 92 էջ

ISBN 978-5-8084-2478-4

Ձեռնարկում ներկայացված են «Սննդի քիմիա» դասընթացին վերաբերող լաբորատոր աշխատանքները՝ սպիտակուցների հայտնաբերումը, շաքարների և ճարպերի որոշումը, С վիտամինի որոշումը, ինչպես նաև կաթի և մսի կազմի և ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների հետազոտումը:

Նախատեսված է բուհերի՝ սննդի և նրա անվտանգության ուսումնասիրությամբ զբաղվող բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների և ասպիրանտների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ