ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իսպաներենը միջազգային հարաբերություններում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 286 էջ

ISBN 978-5-8084-2477-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424777

Դասագրքի հիմքում ընկած է միջգիտակարգային ուսուցումը, որն օգնում է ուսանողին յուրացնել, կիրառել, ինտեգրել տարբեր գիտելիքներ, ինչպես նաև ընդլայնել մտահորիզոնը և խթանել քննավերլուծական ու հետազոտական ունակությունները: Դասագիրքն ընդգրկում է Իսպանիայի պետական կառուցվածքին, միջազգային տարբեր կառույցներին (ԵՄ, ՄԱԿ, ԵՀԱԿ, ԱՊՀ և այլն) վերաբերող թեմատիկ տեքստեր, որոնք միտված են ոչ միայն զարգացնելու ուսանողների բառապաշարն ու թարգմանչական հմտությունները, այլ նաև վերոհիշյալ թեմատիկ դաշտերի շուրջ մասնագիտական հաղորդակցության համար անհրաժեշտ միջմշակութային և հաղորդակցական-ճանաչողական իրազեկությունները: Դասագիրքը նախատեսվում է «Իսպաներենը միջազգային հարաբերություններում», «Մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն», «Քաղաքական-հասարակական տեքստերի թարգմանություն» դասընթացների համար, ինչպես նաև մասնագիտական իսպաներենի տարբեր խնդիրներով հետաքրքրվող ուսանողների և ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ