ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների, հայերեն-արաբերեն, արաբերեն-հայերեն բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 158 էջ

ISBN 978-5-8084-2480-7

Բառարանը օգտակար կարող է լինել արևելագետ- արաբագետների, միջազգայնագետների, զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների համար:

Բառարաններ | Տերմիններ