ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-թուրքերեն, թուրքերեն-հայերեն բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 138 էջ

ISBN978-5-8084-2481-4

Բառարանը օգտակար կարող է լինել արևելագետ- թյուրքագետների, միջազգայնագետների, զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների համար:

Բառարաններ | Տերմիններ