ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սմբատ Բ Տիեզերակալ թագավոր Հայոց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ

ISBN 978-5-8084-2502-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808425026

Մենագրության մեջ ներկայացված է Հայոց թագավոր Սմբատ Բ Տիեզերակալի գահակալության շրջանի (978-990 թթ.) պատմությունը: Լուսաբանվել են խնդրո առարկա ժամանակաշրջանի հայոց պատմության բոլոր կարևորագույն հիմնահարցերը, ավատատիրական մասնատվածության խորացման հետևանքով երկրում նոր թագավորությունների ի հայտ գալու գործընթացը, ինչպես նաև Սմբատ Բ արքայի ներքին ու արտաքին քաղաքականության հիմնական դրսևորումներն ու արդյունքները:

Հասցեագրված է հայագետներին և կովկասագետներին, ինչպես նաև միջնադարով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն