ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Կազմող և գլխ. խմբագիր՝ Ս. Մուրադյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 114 էջ

ISBN 978-5-8084-2471-5

Ժողովածուում զետեղված են Երվանդ Օտյանի և Լևոն Շանթի 150-ամյա հոբելյաններին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածները:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն