ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
La communication à base d’un texte littéraire
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 156 էջ

ISBN 978-5-8084-2492-0

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424920

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի` ֆրանսերենը որպես հիմնական մասնագիտություն ուսումնասիրող բարձր կուրսերի ուսանողների համար:

Այն ենթադրում է ֆրանսերենի իմացության միջինից բարձր մակարդակ և կոչված է նպաստելու բուհերում ֆրանսերենի իմացության բարելավմանը:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ