ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գալենային և նորգալենային դեղապատրաստուկների արդյունաբերական արտադրությունը
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2021, 94 էջ

ISBN 978-5-8084-2493-7

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424937

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի «Ֆարմացիա», «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտություններով ուսանողների համար: Այն համապատասխանում է  արմտեխնոլոգիա (գործարանային) առարկայի ուսումնական ծրագրին և նախատեսված է լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպման համար։

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացված են գալենային և նորգալենային դեղապատրաստուկների ընդհանուր բնութագիրը, արդյունաբերական արտադրության ժամանակակից եղանակները, յուրաքանչյուր թեմայի վերջում բերված են թեստային առաջադրանքներ և իրավիճակային խնդիրներ։ Այն կնպաստի գալենային և նորգալենային դեղապատրաստուկներ թեմայից ուսանողների տեսական գիտելիքների և փորձնական հմտությունների ամրապնդմանը։

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ