ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի տեսական և կիրառական հիմունքները
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ «Դեղանյութերի կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդները» առարկայից, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 82 էջ

ISBN 978-5-8084-2490-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424906

Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի տեսական և կիրառական հիմունքները Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմացիա և Դեղագործական քիմիա մասնագիտացմամբ ուսանողների համար (լաբորատոր և ինքնուրույն աշխատանքների համար):

Ձեռնարկում ներկայացված է բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի մեթոդի տեսությունը, միացությունների քանակական և որակական նույնականացման սկզբունքները և հեղուկային քրոմատոգրաֆիային վերաբերող մի շարք այլ ցուցանիշներ:

Ներկայացված են նաև լաբորատոր փորձեր, որոնք կօգնեն ուսանողին ամրապնդել և ստուգել ձեռք բերած գիտելիքները:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ