ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները․ Քաղաքական գործոնների ինդեքսը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 116 էջ

ISBN 978-5-8084-2510-1

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/978580842510-1

Աշխատության մեջ վերլուծված են Եվրասիական տնտեսական միության կայունության և եվրասիական ինտեգրման ընթացակարգերը: Քաղաքական համակարգի կայունության ինդեքսի մեթոդաբանության միջոցով համեմատական վերլուծության են ենթարկված ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքական կայունության և ինտեգրման նոր օրակարգի քաղաքական գործոնները՝ ուշադրություն դարձնելով անընդհատ կատարելագործվող իրավապայմանագրային պարտավորությունների բովանդակությանն ու ներդաշնակեցվող միջպետական հարաբերություններին:

Աշխատությունն ընդգրկում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքական կայունությունը պայմանավորող մի շարք գործոնների համակողմանի ուսումնասիրությունները 2000-2019 թվականներին։ Քաղաքական համակարգի կայունության ինդեքսի մեթոդաբանության շրջանակում կատարվել են ներերկրային և միջերկրային վերլուծություններ։

Սույն աշխատանքը նախատեսված է համալսարանների և գիտահետազոտական կենտրոնների գիտնականների, փորձագետների և ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն