ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկական անալիզ (դասախոսություններ)
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2021, 208 էջ:

ISBN 978-5-8084-2504-0

Ներկա ուսումնական ձեռնարկը հեղինակի »Մաթեմատիկական անալիզ» առաջին մաս (2007թ.) և «Մաթեմատիկական անալիզ» երկրորդ մաս (2013թ.) ձեռնարկների շարունակությունն է:

Նշված և ներկա ձեռնարկներում շարադրված նյութերով ավարտվում է առարկայի համար նախատեսված ծրագիրը:

Ուսումնական ձեռնարկում ամփոփ և մատշելի շարադրված է «Մաթեմատիկական անալիզ» առարկայի դասախոսությունների մշակված տարբերակը, որը հեղինակը երկար տարիներ կարդացել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներում: Տեսական նյութը յուրացնելու համար բերված են մի շարք ուսուցողական օրինակներ իրենց լուծումներով:

Նախատեսված է ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողների համար: Կարող է օգտակար լինել նաև մյուս բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողներին:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ