ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2021, 230 էջ

ISBN 978-5-8084-2495-1

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար և ընդգրկում է այդ դասընթացի ուսումնական ծրագրի բոլոր հարցերը: Ձեռնարկը կարող են օգտագործել ինչպես ԵՊՀ, այնպես էլ Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողները:

Դասագրքեր | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ