ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Անօրգանական քիմիա (երկու հատորով): Հատոր 2. գիրք 2: Անցումային տարրերի քիմիան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 324 էջ

ISBN 978-5-8084-2503-3

«Անօրգանական քիմիա» դասագրքի 2-րդ հատորի 2-րդ գիրքը, որն ընդգրկում է պարբերական համակարգի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-10-րդ խմբերի d տարրերն ու դրանց միացությունների քիմիան, լիովին համապատասխանում է Երևանի պետական համալսարանի «Անօրգանական քիմիա» առարկայի պետական ծրագրին:

Դասագիրքը նախատեսված է «Քիմիա», «Սննդի անվտանգություն», «Դեղագիտական քիմիա» մասնագիտությունների, ԵՊՀ կենսաբանության, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն օգտակար կլինի նաև այլ բուհերի ուսանողներին, քիմիկոս գիտաշխատողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին և հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներին:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ