ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայկական սփյուռքի պատմության որոշ հիմնախնդիրներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 84 էջ

ISBN 978-5-8084-2511-8

«Հայկական սփյուռքի պատմության որոշ հիմնախնդիրներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկում ներկայացված են դասընթացի նպատակներն ու խնդիրները, մի քանի դասախոսություններ, մասնագիտական գրականություն։ Մասնավորապես նորովի ներկայացվում է խորհրդային ժամանակաշրջանի հայրենադարձությունը` այն բաժանելով երեք պատմափուլերի։ Խոսվում է հայկական սփյուռքի տարածաշրջանային առանձնահատկությունների ու քաղաքական պատկերի մասին։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել Սփյուռքի պատմության վերաբերյալ ինքնուրույն հետազոտություններ իրականացնելու տեսանկյունից։

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի ուսանողների, հայկական սփյուռքի պատմությամբ զբաղվող մասնագետների և ընդհանրապես այդ հիմնահարցերով հետաքրքրվողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն