ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կենսաքիմիայի վարժություններ և առաջադրանքներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 216 էջ

ISBN 978-5-8084-2501-9

Ձեռնարկում ներկայացված են թեստեր, խնդիրներ և հարցեր ածխաջրերի, լիպիդների կառուցվածքի և փոխանակության, էներգիային փոխանակության թեմաներով։ Այն նախատեսված է ուսանողների հետ ընթացիկ ստուգողական թեստային աշխատանքներ անցկացնելու, գիտելիքների մակարդակի ստուգման և գնահատման համար։ Ժողովածուն կօգնի պատկերացում կազմել ուսումնական գործընթացի արդյունքների մասին, ինչպես նաև կենսաքիմիա առարկայի ուսումնական գործընթացը առավել արդյունավետ կազմակերպելուն։ Ուսումնական ձեռնարկը հարմար է ուսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակի ինքնաստուգման և ինքնագնահատման համար։ Թեստերը և հարցադրումները հնարավորություն կտան ուսանողներին ամբողջական ընկալել, տրամաբանորեն վերլուծել ստացված գիտելիքները։

Թեստերը կազմված են կենսաբանական քիմիայի ուսումնական ծրագրին համապատասխան։

Ձեռնարկը նախատեսված է կենսաբանություն, կենսաքիմիա, դեղագործություն մասնագիտություններն ուսումնասիրող ուսանողների, կենսաքիմիայի հիմնահարցերով հետաքրքրվողների համար։

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ