ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 100-ամյա անցած ուղին
Խմբագիր՝ Ն. Հարությունյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 144 էջ

ISBN 978-5-8084-2519-4

Գիրքը նվիրվում է ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հիմն ադրման 100-ամյակին: Ներկայացվում է ամբիոնի գիտամանկավարժական 100-ամյա անցած ուղին՝ հիմն ադրումից մինչև մեր օրերը:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն