ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակառավարում
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 160 էջ

ISBN 978-5-8084-2532-5

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը կարող է կիրառվել բուհերում հանրային կառավարում, քաղաքագիտություն ուսումնասիրող ուսանողների, ասպիրանտների, ինչպես նաև սույն առարկային վերաբերող հատուկ դասընթաց վարող դասախոսների կողմից: Այն կարող է օգտակար լինել նաև տեղական ինքնակառավարման ուսումնասիրության տեսական և գործնական խնդիրներով հետաքրքրվող մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ