ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ատոմային և միջուկային ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի լաբորատոր աշխատանքների ուղեցույց
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 64 էջ:

ISBN 978-5-8084-2529-5

Ձեռնարկը պարունակում է «Ատոմային և միջուկային ֆիզիկայի» ընդհանուր դասընթացի չորս լաբորատոր աշխատանքներ՝ նախատեսված լաբորատորիայում փորձարարական սարքավորումներով կատարելու համար:

Ձեռնարկը հագեցած է անհրաժեշտ, ինչպես նաև լրացուցիչ տեսական նյութերով և աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ մանրամասն նկարագրությամբ:

Նախատեսված է «Ատոմային և միջուկային ֆիզիկայի» ընդհանուր դասընթացն ուսումնասիրողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի բնագավառի հետազոտողներին:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ