ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լուծելիության թեստը՝ որպես ներքին ընդունման կարծր դեղաձևերի որակի հսկման ցուցանիշ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ «Դեղերի որակի հսկում» առարկայից, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 60 էջ

ISBN 978-5-8084-2530-1

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի «Դեղերի որակի վերահսկում», «Ֆարմացիա» և «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտացմամբ ուսանողների համար: Ձեռնարկում ներկայացված է լուծելիության թեստի իրականացման բոլոր պայմանները՝ համաձայն դեղագրքերում (Եվրոպական, Բրիտանական, Ամերիկյան) ներկայացվող պահանջների: Ներկայացված են նաև լաբորատոր փորձեր, իրավիճակային խնդիրներ և ինքնաստուգման համար նախատեսված հարցեր, որոնք կօգնեն ուսանողին ամրապնդել և ստուգել ձեռք բերած գիտելիքները:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ