ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Զարգացրեք ձեր բանավոր խոսքը
Ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 116 էջ

ISBN 978-5-8084-2523-3

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի՝ անգլերենը որպես երկրորդ մասնագիտություն ուսումնասիրող կամ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Գիրքը միտված է զարգացնելու ուսանողների հաղորդակցական հմտությունները, ամրապնդելու նրանց գիտելիքները:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ