ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մակրոմոլեկուլների մոլեկուլային բնութագրերը լուծույթներում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 264 էջ

ISBN 978-5-8084-2516-3

Բարձրամոլեկուլային միացությունների կիրառական հատկությունները հիմնականում պայմանավորված են նրանց մոլեկուլային բնութագրերով: Ուստի դրանց որոշման մեթոդների իմացությունը անհրաժեշտ պայման է այդ բնագավառի մասնագետներ պատրաստելու համար: Ներկա բուհական դասագիրքը նախատեսված է ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում գործող «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» մասնագիտացմամբ ուսուցանվող ուսանողների համար: Դասագրքում ներառված են բարձրամոլեկուլային միացությունների մոլեկուլային բնութագրերի որոշման հիմնական մեթոդները: Ներկայացվում են ժամանակակից տեսությունները համապատասխան մեթոդների վերաբերյալ, ինչպես նաև այդ մեթոդների գործնական կիրառմանը նպաստող լաբորատոր աշխատանքների նկարագրությունը, ինչը թույլ է տալիս այն կիրառել նաև որպես լաբորատոր պարապմունքների ձեռնարկ:

Բնականաբար, դասագիրքը կարող է օգտագործվել նաև բարձրամոլեկուլային միացությունների հետ առնչվող այլ բուհերում:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ