ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արարատիզմ: Հայոց ազգայնականությունը պատմության շրջադարձային հանգրվաններում
Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2021, 272 էջ

ISBN 978-5-8084-2494-4

Գրքում քննվում են հայոց ազգային գաղափարախոսության՝ ազգայնականության հինգ՝ հայ ժողովրդի արարչական ծագման, հայրենիքի սրբագործման, ազգային ինքնության, ինքնահամախմբման և ինքնազատագրման գաղափարները։ Նշված հիմնադրույթներին անդրադարձ է կատարվում հետևյալ հինգ ժամանակահատվածներում՝ V, X, XVΙΙΙ, XΙX և XX-XXΙ դարերում ունեցած ձեռքբերումների մակարդակով։