ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդիկա: Երկրորդ մաս
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2021, էջ 278

ISBN 978-5-8084-2531-8

Ուսումնական ձեռնարկում բնութագրված են ջրաերկրաբանական ժամանակակից հետազոտությունների հիմնական տեսակները, դրանց մեթոդիկան, որոնք կիրառվում են ժողովրդատնտեսական կոնկրետ խնդիրներ լուծելիս:

Նախատեսված է ջրաերկրաբանական և ինժեներական երկրաբանության մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների համար, կարող է օգտակար լինել նաև ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի որոնման, հետախուզության, շահագործման աշխատանքների և ժողտնտեսական այլ բնագավառներում ջրաերկրաբանական հետազոտություններ իրականացնող մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ