ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երվանդ Օտյանի երգիծանքի խոսքարվեստը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 148 էջ

ISBN 978-5-8084-2537-8

Գրքում հանգամանորեն նկարագրվում և ներկայացվում են հայ մեծանուն գրող, երգիծաբան Երվանդ Օտյանի երկերի երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները:

Նախատեսված է Օտյանի երկերի խոսքարվեստի և ընդհանրապես երգիծանքի լեզվական հարցերի քննությամբ զբաղվողների, ինչպես նաև բանասեր ընթերցողների լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն