ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Առօրեականության սոցիոլոգիա. քրեստոմատիա
Խմբ. Ս. Կ. Սաղաթելյան, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2022, 492 էջ

ISBN 978-5-8084-2539-2

Գիրքը ամփոփում է առoրեականության սոցիոլոգիական ուսումնասիրման դիտանկյունից նշանակալի տեսական ռեսուրսները։ Այն ներառում է դասական և ժամանակակից արևմտյան սոցիոլոգների մենագրություններից հատվածներ և գիտական հոդվածներ, որոնք առնչվում են դասական սոցիոլոգիական տեսաբանման մոտեցումների վերաիմաստավորման խնդիրներին, առoրյա կյանքի իրականության հայեցակարգման մոտեցումներին և առoրեականության սոցիոլոգիական վերլուծության ուղղություններին։

Ձեռնարկը նախատեսված է սոցիոլոգիայի, մասնավորապես առoրեականության ոլորտը, սոցիոլոգիայի տեսությունն ու պատմությունը ուսումնասիրող, դրանով հետաքրքրվող մասնագետների, ուսանողների և հանրության լայն շրջանակների համար:

Դասագրքեր | Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետ