ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մեդիաազդեցության ժամանակակից տեսություններ
Դասախոսություններ, ԵՊՀ: Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 84 էջ

ISBN 978-5-8084-2547-7

Դասընթացը ներկայացնում է մեդիաազդեցությունների մի շարք տեսություններ և ոլորտի ձևավորման պատմությունը: Դասախոսությունների ձեռնարկը կարող է կիրառվել զանգվածային հաղորդակցության տեսությանը կամ զանգվածային հաղորդակցության հետազոտությանը նվիրված դասընթացներում: Այն հասցեագրված է մեդիաազդեցության տեսություններին առնչվող հետազոտություններ իրականացնող ուսանողներին ու մասնագետներին:

Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ