ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Խնդիրներ ռադիոտեխնիկայի տեսական հիմունքներից (գծային շղթաներ)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 186 էջ

ISBN 978-5-8084-2558-3

Ձեռնարկը պարունակում է 265 խնդիրներ, որոնց մի մասն ունեն լուծումներ և ցուցումներ: Ձեռնարկը համալրված է տեսական նյութով, որը բավարար է ընդգրկված խնդիրները լուծելուն։

Ձեռնարկը նախատեսված է ռադիոֆիզիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն կարող են գործածել նաև այլ ԲՈՒՀ-երի ուսանողները «Ռադիոտեխնիկա և տեսական էլեկտրոտեխնիկա» առարկայի ուսումնասիրման ընթացքում:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ