ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Համեմատական գրականագիտության հիմունքներ
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 502 էջ

ISBN 978-5-8084-2552-1

Գիրքը համեմատական գրականագիտության պատմության ու հիմնահարցերի համակարգված ուսումնասիրություն է: Առանձնակի ուշադրություն է հատկացվում համեմատական գրականագիտության հիմնարար հասկացությունների, գրական կապերի և առնչությունների քննությանն ու մեկնաբանությանը գրականության պատմության հենքի վրա՝ անտիկականությունից մինչև XX դար:

Գիրքը հասցեագրված է գրականագետներին, գրականություն ուսումնասիրող ուսանողներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին և գրականության ու մշակույթի խնդիրներով զբաղվող լայն լսարանին:

Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ