ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հրովարտակ պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 170 էջ

ISBN 978-5-8084-2562-0
Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ