ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մեդիատեքստ. ժամանակների երկխոսությունը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 186 էջ

ISBN 978-5-8084-2567-5

Գրքում փորձ է արվում քննելու մեդիատեքստի հաղորդակցական ներքին սահմանները և արժեհամակարգը, դիտարկելու դրանք գրույթի հնարավորությունների համատեքստում և ժամանակների երկխոսության մեջ:

Առաջադրված հիմնախնդիրները ներկայացված են հոդվածների տեսքով, որոնց ուսումնասիրության հիմքում դրված է միջգիտակարգային հետազոտության սկզբունքը:

Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ