ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մակրոտնտեսագիտություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 246 էջ

ISBN 978-5-8084-2570-5

Ուսումնական ձեռնարկը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում դասավանդվող «Մակրոտնտեսագիտություն» դասընթացի միջանկյալ մակարդակի ծրագրին համապատասխան: Նախատեսված է «Տնտեսագիտություն», «Կառավարում», «Ֆինանսներ» և հարակից մասնագիտությունների ուսանողների, ասպիրանտների և դասախոսների համար:

Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ