ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Քաղաքակրթական փոխակերպումների սոցիոմշակութային անդրադարձ
Երևան, ԵՊՀ, 2021, 160 էջ

ISBN 978-5-8084-2544-6

Մենագրությունը նվիրված է ճգնաժամերի, պատմական հեռանկարի անորոշության, անտարբերության ու անվստահության աճի պայմաններում ժամանակակից փոխակերպվող հասարակություններում ընթացող սոցիոմշակութային գործընթացների էկզիստենցիալ անդրադարձին:

Հետազոտությունը հասցեագրված է փիլիսոփաներին, սոցիոլոգներին, պատմաբաններին, մշակութաբաններին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են ժամանակակից մշակութամարդաբանական հիմնահարցերով, պատմության անակնկալների և մարտահրավերների պայմաններում ինքնության պահպանման խնդիրներով:

Ակադեմիական գրականություն | Փիլիսոփայություն