ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արցախ-Սփյուռք առնչությունները XX դարավերջին և XXI դարասկզբին
Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2022, 272 էջ

ISBN 978-5-8084-2586-6

Կոլեկտիվ մենագրությունը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատած և գիտական կենտրոնում իրականացրած «Արցախ-Սփյուռք առնչությունները XX դարավերջին և XXI դարասկզբին» (ծածկագիր և պայմանագրի համար՝ SCS 19AA-005) գիտական թեմայի հետազոտության արդյունքները:

Մենագրությունը նախատեսված է Արցախի հարցերով զբաղվող մասնագետների, պատմաբանների, ինչպես նաև ընթերցող լայն հանրության համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն