ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաթևոսյանական ընթերցումներ
Հրատ. պատրաստեց և խմբ. Վ. Ա. Գաբրիելյանը, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2022, 322 էջ

ISBN 978-5-8084-2582-8

Արդեն ավանդական դարձած «Մաթևոսյանական ընթերցումներ» 4-րդ գիտական նստաշրջանում (մայիս, 2022թ.) կարդացած զեկուցումների հիմքով ստեղծված սույն հոդվածներում նորովի քննվում են մեծ գրողի ժառանգության մի շարք առանցքային հարցեր: Գրողի ստեղծագործությունը դիտարկվում է համաշխարհային գրականության հետ առնչությունների համատեքստում:

Ակադեմիական գրականություն | Գեղարվեստական