ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իրավանորմերի որակի բարելավման հիմնախնդիրներն ու ուղիները Հայաստանի Հանրապետութունում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, 86 էջ

ISBN 978-5-8084-2607-8

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808426078

Աշխատությունը ընդգրկում է իրավաստեղծ գործունեության կարգավորումները, սկզբունքները և առաջարկներ ոլորտի բարեփոխման համար:

Նախատեսված է բուհերի ուսանողների, դասախոսների, ինչպես նաև պետական կառավարման ծառայողների համար:

Դասագրքեր | Իրավագիտության ֆակուլտետ